Jest to symbol zastępczy subdomeny pogotowie.strefa-auto.eu